Almanya'ya 100 €, Diğer Ülkelere 500 € Üzeri Kargo Bedava!
Menü
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Cep Boy Metinsiz Muhtasar Meal

Ürün Kodu: 01 03 06 03
Barkod: 9789759023720
%40 İndirim
3,75 EUR
6,25 EUR
Daha Fazla HAYRAT NEŞRİYAT
TEKNİK BİLGİLER
YAZAR
HAYRAT NEŞRİYAT İLİM ARAŞTIRMA HEYETİ
STOK KODU
01 03 06 03
KISA KODU
KM0026
BARKOD
9789759023720
KAĞIT CİNSİ
MAMÜLLER
EN / BOY
9,5 X 13
AĞIRLIK
0,241

ÖZELLİKLER
 • Sayfa Sayısı: 664 Sayfa (604 sayfa Kur'ân-ı Kerim Meali, 60 sayfa diğer bilgiler)
 • Cilt: Karton Kapak
 • Kağıt Cinsi: Şamua (1. hamur kağıt grubu içinde olup kısmi kuşe muamelesi görerek işlenmiş, hafif sarı, kaliteli bir kağıt türüdür.)
 • NOT: Her sayfa altında, bazı ayetlerin muteber tefsir kitaplarından alınmış tefsiri, açıklaması bulunmaktadır.
MEALİMİZİ KISACA TANIYALIM
Meal Hazırlanırken Dikkat edilen Hususlar

Bu çalışmamızın her safhasında mu‘teber tefsir kitablarından istifâde ettik. Bu kaynaklarda bulamadığımız hiçbir nükteyi, parantez içinde dahi olsa ifâde etmemeye ihtimam gösterdik.

İ‘tikādî mes’elelerde ehl-i sünnet görüşlerini nazara vermeye ve bu kaviller arasındaki önceliğe, hem aynı makamda daha tenzîhî bulduğumuz kavli tercîh etmeye dikkat ettik. Anlaşılması müşkil ve yanlış anlamaya müsâid bazı âyetlerin kısa îzahları, tefsirlerin asıl nüshalarından iktibâs edilerek hâşiyelere derc edildi ve herbirinin kaynakları gösterildi.

Birtakım ıstılâhların ma‘nâları, hem tefsirlerden hem de ilmî eserlerden bil-istifâde hulâsaten verilmeye çalışıldı. Kezâ, nâsih ve mensuh âyetlerle, fıkha ve muâmelâta müteallik bazı âyetlerin kısa îzahları ihtiyaç nisbetinde kaynaklardan iktibâs edildi.

Kelimelerin açıklamaları yapılırken mücerred ma‘nâlarından ziyâde, metin içerisinde yüklendikleri ma‘nâlar hissettirilmeye çalışıldı.

Meali Kim Hazırladı?

Neşriyâtımızın bünyesinde bulunan İlmî Araştırma Merkezi nezâretinde on yıla yakın süren bu çalışma, gerek yurt içindeki muhtelif İlâhiyât Fakültelerinden ve şark medreselerinden, gerekse yurt dışındaki Câmi‘ü’l-Ezher gibi dînî eğitim veren üniversitelerden ve medreselerden me’zun olan on kişilik bir hey’et tarafından yapıldı.

İstişâre esas tutularak, hey’et hâlinde hazırlanan bu nihâî metin, son olarak ilâhiyât, edebiyat, târih, psikoloji, pedagoji, eğitim, mühendislik, teknik eğitim, tıb, iktisad, hukuk, siyasal, güzel san‘atlar gibi çok farklı meslek ve ihtisaslara sâhib, ricâlen nisâen oldukça kalabalık bir hey’etin baştan sona ciddî tedkik ve iştirâkiyle, görüşlerinden istifâde edilerek bir yıla yakın bir süre içinde redakte edildi.

İÇİNDEKİLER
 • 1- ÖNSÖZ
 • 2- TAKDİM
 • 3- MUKADDEME
 • 4- KUR'ÂN NEDİR? TA'RİFİ NASILDIR?
 • 5- KUR'ÂN-I KERİM MUHTASAR MEALİ
 • 6- HATİM DUASI
 • 7- SÛRE FİHRİSTİ
 • 8- ALFABETİK FİHRİST
 • 9- MEALDE GEÇEN MEVKİ'LERİ GÖSTEREN HARİTA
 • 10- MEFHÛM İNDEKSİ
 • 11- ŞAHIS VE YER İNDEKSİ
 • 12- HAŞİYE İNDEKSİ
BU MEÂLİN HAZIRLANMASINDA İSTİFÂDE EDİLEN ESERLER
 • 1- Ahkâmu’l Kur’ân, el-Cessâs, 1985, Beyrut
 • 2- Asâ-yı Mûsâ, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 3- Barla Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 4- Dîvân-ı Harb-i Örfî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 5- El-Fütûhâtü’l İlâhiyye, Hâşiyetü’l Cemel (Celâleyn Şerhi), Süleyman b. Ömer el-Acîlî (el-Cemel), Beyrut, 1996
 • 6- Emirdağ Lâhikası 1-2, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 7- Fahruddîn, er-Râzî, Tefsîrü’l-Kebîr ve Mefâtîhu’l-Ğayb, 1995, Beyrut
 • 8- Gençlik Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 9- Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Eser Yayınları, 1971
 • 10- Hanımlar Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 11- İşârâtü’l İ‘câz, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 12- Kastamonu Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 13- Kenzü’l Ummâl, Ali el-Muttakī, Beyrut, 1989
 • 14- Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsîri, Bilmen Yayınevi, 1996
 • 15- Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri ve Okunma Kāideleri, İsmâil Karaçam, 1976
 • 16- Kurtubî, El-Câmi‘ Li-Ahkâmi’l Kur’ân, 1995, Beyrut
 • 17- Lem‘alar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 18- Mektûbât, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 19- Mesnevî-i Nûriye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 20- Muhtasar’u Tefsîr-i İbn-i Kesîr, İhtisâr eden: Muhammed Ali es-Sabûnî, Şam, 1989
 • 21- Rumûzât-ı Semâniye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 22- Sadler, T. W., Langman’s Medical Embryology, Seventh Edition, 1995 USA
 • 23- Sikke-i Tasdîk-i Gaybî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 24- Sözler, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 25- Sûalli Cevablı Tecvid, Hâfız Muhammed Nûri, 1331 Dersâadet
 • 26- Şuâ‘lar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 27- Tefsîru’l Beyzâvî (Envâru’t Tenzîl ve Esrâru’t Te’vîl), Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâ-zî el-Beyzâvî, Beyrut, 1999
 • 28- Tefsîru’n Nesefî (Medârikü’t Tenzîl ve Hakāi-ku’t Te’vîl), Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Beyrut, 1996
 • 29- Tılsımlar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 30- Zülfikār, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
DAHA FAZLA BİLGİ
GÜVENCELERİNİZ
 • Tüketici haklarına saygılıyız, kullanıcı memnuniyeti odaklı ve yasalara uygun hareket ederiz.
 • Sitemizdeki ürünlerin tamamı %100 orjinaldir.
 • Destek ekibimiz mesai saatleri içerisinde memnuniyetinizi sağlamak için ellerinden geleni yaparlar. (0850 333 99 66)
 • 128 bit SSL Sertifikası ile ödemeleriniz 128 bit şifre ile uluslararası bir sertifikasyon tarafından korunmaktadır.
 • Tüm bankalara ait 3d Koruma sistemi entegresi ile kendi bankanız tarafından ilave bir koruma altındasınız.
 • Kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklar, korur ve asla izniniz dışında kullanmayız.
 • 14 günlük Cayma hakkınızı hiçbir problemle karşılaşmadan ve yasalara uygun olarak kullanabilirsiniz.
NEDEN HAYRAT KUR'ÂN-I KERİMİ?
1- Hatasızdır:

Hayrât Neşriyat'ın basmış olduğu Ahmed Hüsrev hattı Tevâfuklu Kur'an-ı Kerîm nüshaları, otoritelerce hatasızlığı tescilli ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür. Ayrıca her basımdan sonra her cüz hafızlar tarafından yeniden kontrol edilmektedir.

2- Mühürlüdür:

Kur'an-ı Kerimlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür.

3- Ticari amaç güdülmeden hazırlanmıştır:

Ticari amaç güdülmediğinden yazılır yazılmaz hemen basılmamış, müslümanların daha kolay öğrenmesi ve daha kolay okuması için üzerinde tam 10 yıl çalışma yapılmıştır.

4- Yarım asırlık bir çalışmanın ürünüdür:

40 yıl yazım 10 yıl da baskıya hazırlama çalışmalarıyla birlikte tam 50 yıllık bir çalışmanın neticesidir.

5- Basılırken Kur'ân-ı Kerîm'e layık olan hürmet gösterilir:

Matbaamızda çalışanlar abdestsiz çalışmaz ve Kur'ân-ı Kerîm'e layık olan hürmeti gösterirler.

Matbaamız kurulana kadar saman kağıda basılan Kur'ân-ı Kerîmler ilk defa Hayrat Neşriyat tarafından Kur'ân-ı Kerîme gösterilen ihtimamdan dolayı 1.Hamur kağıda basılmış ve o tarihten sonra bu anlayış değişmiştir.

Matbaa temizliğinde kullanılan sular dahi, içerisine Kur'ân-ı Kerîmlerden dökülen mürekkepler tozlar vs. parçalardan dolayı şehir şebekesine karıştırılmamakta Hayrat Neşriyat tarafından yapılan ayrı bir alanda toprağa karıştırılmaktadır.

6- En kolay okunan hat olması:

Bütün dünyada en kolay öğrenilen ve okunan Kur'ân hattı olarak ün kazanmıştır.

7- Tezhibleri:

Her biri sanat harikası olan tezhibleri göz zevkine hitab etmektedir.

8- Kalitesi:

İplik dikişi, kaliteli telası ve şirazesi ayrıca sağlam mukavva kapağı ve 1.sınıf bez cildiyle kalite ve sağlamlığın adresidir.

10- Lider Kuruluş:

1985 yılında kurulan Hayrât Neşriyat, Kur'ân-ı Kerîm basımı noktasında Türkiye'nin lider kuruluşu olmakla beraber, dünyanın en büyük Kur'ân-ı Kerîm matbaa tesislerinden birine sahiptir. Türkiye’nin her bölgesinde pazarlamacıları ve binlerce satış noktası bulunmaktadır.

Hayrât Neşriyat, İstanbul genel merkez ve Isparta matbaa tesisinde toplam 15.000 m2'lik bir alanda hizmet vermektedir. 700'den fazla eser çeşidini Kur'ân âşıklarının istifadesine sunmaktadır.

İhracat sahası, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanını kapsamaktadır. Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen -özellikle Frankfurt ve Kahire kitap fuarları gibi- dünyanın en büyük fuarlarının sürekli katılımcısıdır.

Kısaca kurumsal bir firma ile muhatap olmanın birçok avantajını yaşarsınız.

VİDEOLAR
Hayrat Neşriyat Tanıtım Filmi
Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri TRT Ana Haberde (Canlı)
Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri TRT Ana Haberde
Boyutlar (cm)
9.5 x 13 x 2
Ağırlık (Kg)
0.25546
Ürün Açıklaması
Ölçü (cm)
8x11 - Cep
Meal
Mealli
Meal Çeşidi
Metinsiz Meal
Mühür
Diyanet Mühürü
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.