Menü
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

Osmanlıca İmla Müfredatı

Ürün Kodu: 01 11 02 14
Barkod: 9786051934877
%20 İndirim
6,00 EUR
7,50 EUR
Çok Al Az Öde
Miktar
İndirim
5 - 9
%10
10 - 19
%20
20 - 49
%30
50 - 1000
%40
TEKNİK BİLGİLER
YAZAR
ALİ KURT
STOK KODU
01 11 02 14
KISA KODU
OS0003
BARKOD
9786051934877
KAĞIT CİNSİ
MAMÜLLER
EN / BOY
19,5 X 27,2
AĞIRLIK
0,642
TANITIM

İmla Müfredâtı Yenilendi: 20 kişilik bir ekip değerlendirilmesinden sonra 3 kişilik bir ekiple devam eden çalışma neticesinde yenilenmiş ve son halini almıştır.

Kitap içeriği: Kitapta Osmanlı Türkçesine ait temelden başlayıp ileri seviyeye giden imla kuralları bulunmaktadır. Hem okumayı hem yazmayı hem de kelime bilgisinden bahisle anlamayı öğrenmek isteyenler için önemli muhtevaya sahiptir.

Kitabın Muhatabı: Kitap gerek Osmanlıca okumayı gerekse yazmayı öğrenmek isteyenlere hitap etmektedir. Bu manada ister öğrenciler, ister hayatın farklı kademelerinde vazife yapanlar, genç-ihtiyar, konuyla ilgilenen herkese hitap etmektedir.

Değişenler

 • Fiziki olarak; kapak tasarımı, sayfa sayısı, font ve punto, tablolama ve renklerde iç tasarım değişikliği yapılmıştır.
 • Muhteva olarak ise; konu nasıl daha kolay anlaşılır mantığıyla hareket edildi.
 • Bazı konularda maddeler birleştirildi. İhtiyaca göre bazı bilgiler de ayrıştırılarak müstakil madde halinde gösterildi. Dipnot halinde verilen bazı bilgiler, lüzumuna binaen metin içerisine çekildi.
 • Anlatılan konuya mevzu olan ekler mavi renkle gösterildi.
 • Anlaşılmaya yardımcı olmak için lüzumlu görülen bazı bilgiler, her yeni bölüm öncesinde genel bilgiler ve mesela ekler, kalıplar vb. tablo halinde verildi.
 • Ekler kısmında bilgi ve örnekler artırıldı.
 • Gerek Türkçe asıllı gerekse Arapça ve farklı lisanlardan gelen kelime örneklerinde değişiklikler yapıldı.
 • Karışabilecek yerlerde ya atıfla ilgili yerlere göndermeler yapıldı ya da alt alta verilerek farklılıklar gösterildi.
 • Hüsn-i hat kısmındaki metinler hattata tekrar yazdırıldı.
 • Yazı pratiği açısından arkaya bir bölüm eklendi.
 • Arkaya örnek okuma/yazma metinleri konuldu.
İÇİNDEKİLER
 • ** 192 Sayfa
 • 1- TÜRKÇE UNSURLAR
 • BİRİNCİ BÖLÜM: HARF BİLGİSİ

 • 1. Harfler
  2. El Yazısının Husûsiyetleri
  3. Farklı Yazılan Noktalama İşaretleri
  4. Harflerin Birleşme Durumları
  5. Okutucu (sesli/ünlü) Harfler
  6. Kalın ve İnce Harflerin Kullanımı
  7. Rakamlar

 • İKİNCİ BÖLÜM: İMLÂ KAİDELERİ

 • 1. Türkçe Kelimelerin İmlâsı
  2. Okutucu Harflerle İlgili İMLÂ Kaideleri
  3. “Kef Harfi” Çeşitleri
  4. “Sad” ve “Tı” Harfleri
  5. İmlâsı Klişeleşmiş Bazı Kelimeler

 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: EKLER

 • KÖK VE EK BİRLEŞİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSÛSLAR
  EKLER TABLOSU
  ÇEKİM EKLERİ
  -1. İsim Çekim Ekleri
  -2. Fiil Çekim Ekleri
  YAPIM EKLERİ
  TÜRKÇE FİİL ÇEKİM TABLOLARI
  KURALLI BİRLEŞİK FİİLLER ÇEKİM TABLOSU

 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TAMAMLAYICI İMLÂ KAİDELERİ

 • TAMAMLAYICI İMLÂ KAİDELERİ
  KELİME TAHLİLLERİ
  CÜMLE TAHLİLLERİ

 • 2- OSMANLICADA ARAPÇA UNSURLAR

 • 1. ARAPÇA KELİMELERİN YAPISI
  -A. Aslî Harfler
  -B. Zâid Harfler
  -C. Vezin
  OSMANLI TÜRKÇESİNDE SIK KULLLANILAN VEZİNLER

  2. MASDARLAR
  -A. Masdarların Binâsı
  -B. Sülâsî Masdarların Çeşitleri

  3. MEZİD MASDAR BÂBLARI
  -A. İf’âl Bâbı
  -B. Tef’îl Bâbı
  -C. Tefe’’ul Bâbı
  -D. Mufâ’ale Bâbı
  -E. İnfi’âl Bâbı
  -F. .İfti’âl Bâbı
  -G. Tefâ’ul Bâbı
  -H. İstif’âl Bâbı
  SÜLÂSÎ ASILLI İSİMLERİN VEZİNLERİ CEDVELİ
  MEZÎDÜN FÎH MASDARLAR İLE İSM-İ FÂİL VE İSM-İ MEF’ÛLLERİ CEDVELİ

  4.İSİMLER
  -A. İsm-i Fâil
  -B. İsm-i Mef’ûl
  -C. Sıfat-ı Müşebbehe
  -D. Mübâlağalı İsm-i Fâil
  -E. İsm-i Tafdîl
  -F. İsm-i Tasgîr
  -G. İsm-i Mekân
  -H. İsm-i Zaman
  -I. İsm-i Âlet
  -İ. İsm-i Mensûb

  5. ARAPÇA KELİMELERDE KEYFİYET (DİŞİLİK-ERKEKLİK)
  Müzekker ve Müennes
  -A. Müenneslik Alâmetleri
  -B. Müennes Kelimelerin Tasnîfi

  6. ARAPÇA KELİMELERDE KEMİYET (AZLIK-ÇOKLUK)

  7. ARAPÇADA TAMLAMALAR

  A. Şemsî ve Kamerî Harfler
  -1. Kamerî Harfler
  -2. Şemsî Harfler
  B. İsim tamlaması
  -1. Osmanlıcada Arapça İsim Tamlamalarının Husûsiyetleri
  -2. Zarf veya Harf-İ Cer İle Yapılan Tamlamalar
  C. Sıfat Tamlaması
  D. Zincirleme Tamlamalar
  F. Şeklî Tamlamalar

 • 3- OSMANLICADA FARSÇA UNSURLAR

 • OSMANLICADA KULLANILAN ŞEKLİYLE ARAPÇA VE FARSÇA TAMLAMALAR ARASINDAKİ FARKLAR
  1. Tamlamalar
  -A. İsim Tamlaması
  -B. Sıfat Tamlaması
  -C. Zincirleme Tamlama
  -D. Kesik Tamlama
  -E. İzâfet-i Beyâniye
  -F. Birleşik İsim
  -G. İzâfet-i Teşbîhiye
  2. Çok Kullanılan Bazı Fârisî Ekler
  -A. Son Ekler
  -B. Ön Ekler
  Sayı İsimleri ve Sıra Sayılar

 • 4- EK MALUMÂT

 • 1. Ebvâb-ı Sitte
  2. İsimler
  -A. Müştak İsimler
  -B. Câmid İsimler
  3. Aksâm-ı Seb’a
  4. İlletli Harflerin ve Harekelerinin Değişiklikleri
  -A. Çevirme (Kalb Etme)
  -B. Harekesini Giderme (İskân Etme)
  -C. Harfi Atmak (Hazf Etmek)
  -D. Mezîd Masdarlar
  -E. Hemze’nin Yazılışı
  5. Transkripsiyon Alfâbesi
Boyutlar (cm)
19.5 x 27.2 x 1.5
Ağırlık (Kg)
0.68052
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.